De ANDERE aanpak!!

Het positieve sportklimaat

De trend in trainersgedrag lijkt weleens te zijn: hoe gekker, hoe beter! Springende en schreeuwende coaches langs de lijn is bijvoorbeeld zelfs doorgedrongen tot de absolute top van het voetbal. Maar willen wij ons identificeren met de Mourinho’s van deze wereld? Of met Bob Knight, een legendarische basketbalcoach in de NCAA? Legendarisch vanwege zijn enorme tirades en die zelfs een boek schreef met de titel: “The Power of Negative Thinking”.

Wij zoomen in op de ANDERE benadering. We gaan ons richten op het POSITIEVE (sport)klimaat binnen een team en/of vereniging en de complete ontwikkeling van kinderen gedurende hun sportieve leven. Het totaalplaatje van de benodigde mentale en fysieke vaardigheden van kinderen en wat de rol van begeleiders en ouders daarin zou kunnen (of moeten?) zijn! Via deze weg hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan sportief florerende kinderen en alle positieve ‘side effects’ die dat op kan leveren buiten de sport!

De achtergronden hiervan komen uit de pedagogiek, didactiek en uit de (sport) psychologie. Alle onderdelen zijn onderschreven door kopstukken uit de wereld van educatie, sport en wetenschap. Geen gehypet gedoe, maar gedegen kennis!

CHECK HIERONDER DE VIDEO OVER ONS PROGRAMMA

TEAMWORK bouwt huizen als kastelen

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

"Ik geloof niet in teammotivatie. Ik geloof slechts in het klaarstomen van een team, waardoor ze zelf meer vertrouwen krijgen dat ze de wedstrijd tot een goed einde gaan brengen."
Tom Landry, coach van de Dallas Cowboys met 20 opeenvolgende titels.

Het gebeurt overal om ons heen. Ouders, maar ook coaches winden zich mateloos op over het verloop van de wedstrijd van het kroost. Natuurlijk: sport is emotie en passie en we willen dolgraag onze kinderen successen zien vieren. Maar sport is zoveel meer dan die wedstrijd op zaterdag! Sport biedt een enorme meerwaarde in het leven van kinderen en volwassenen. Maar als we kinderen ontmoedigen met kritiek en negativiteit zal dit 'een leven lang sporten' alleen maar in de weg staan.

FLORERENDE Kinderen via BEVLOGEN Leiders

Ontwikkeling voor resultaat

Het vraagt veel lef en verandering, maar uiteindelijk moet het helemaal niet gaan om de uitslag van die ene wedstrijd. De ontwikkeling van kinderen zou altijd voorop moeten staan. Daar is niet alleen lef voor nodig, maar ook een goed plan en de juiste begeleiding. Onze programma's zijn specifiek gericht op een positieve begeleiding van kinderen, zodat zij kunnen floreren dankzij bevlogen begeleiders.

Ons Train de Trainer Programma gaat uit van 3 onderdelen:
- Het KIND
- De begeleider als TRAINER
- De begeleider als COACH

DOWNLOAD HIERONDER DE FLYER: 'FLORERENDE KINDEREN via BEVLOGEN LEIDERS'.

Waarom tijgers sluipen en ZEBRA's niet

Maak Niet van de 3 een 4 maar van de 8 een 9 !!

Iedereen heeft zijn of haar talenten. Die talenten wil je benutten. Je moet doen waar je goed in bent! Een sluipende zebra ziet er niet alleen gek uit, het werkt ook niet. Het beest vindt er geen grasspriet meer mee, maar wordt ondertussen wel veel kwetsbaarder.
Om ergens heel erg goed in te worden moet je wel een beetje talent hebben, maar talent alleen alleen is niet voldoende. Talent zonder inzet is nog steeds geen prestatie en inzet zonder plezier geeft geen voldoening. O ja, dat ego... Teveel ego? Niet doen! Helemaal geen ego? Iets gedeeld door 'nul' is 'nul'!

Te weten wat men weet EN wat men niet weet: Dat is KENNIS !

- Confucius -

BORGING VAN waarden binnen de CLUB

Als u deze waarden belangrijk vind binnen uw vereniging wilt u zeker dat de het kader hiervan op de hoogte is en naar kan handelen. Het geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen en laat geen ruimte voor tegenstrijdige opvattingen. Onze aanpak stelt de club in staat om (nieuw) kader snel up and running te hebben op dat gebied. Maar minstens net zo belangrijk is het dat mensen daarnaast met meer vertrouwen in hun rol zitten en dat uithangbord van de club worden wat u voor ogen heeft. Het geeft zekerheid, niet alleen over wat men weet, maar ook over wat men even niet weet.

Meten is WETEN !

- Opa -

MICROTRAINING - BLENDED EN BORGEND

Ons Train de Trainer programma is gebaseerd op het concept van het Institute Of Microtraining. Dit wetenschappelijk onderbouwd didactisch concept gaat uit van een zo hoog mogelijk leerrendement door lesstof zo compact en effectief mogelijk aan te bieden.
Na een klassikale training van 3,5 uur kunnen alle deelnemers zelf 30 dagen lang online aan de slag met de lesstof om deze te borgen. Dit kan via de PC, maar ook via de app die zowel voor IOS als Android beschikbaar is. Deelnemers kunnen elkaar onderling uitdagen in battles en het leerproces en de resultaten zijn inzichtelijk voor de deelnemer en de opdrachtgever, zodat de opbrengsten meetbaar en helder zijn.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over ons Train de Trainer programma? Neem dan contact op via onderstaande knop!